Kdy začínáme?

V pondělí 29. září 2014 - jednotlivé kurzy budou zahájeny ve dnech a časech dle rozpisu uvedeného níže.