O nás

Orientujeme se na cvičení nejmenších dětí. Zaměřujeme se na všestranné rozvíjení jejich pohybových dovedností. Jednotlivé kurzy zohledňují věk dítěte. Jsou sestaveny tak, aby spojily pohyb s hrou a zábavou. Při sestavování programu, ale i při hodinách samotných, čerpáme z bohatých zkušeností našich trenérů. Při cvičení využíváme jak klasická, tak i nová, zcela netradiční sportovní nářadí.

Kombinujeme:


Cvičení na nářadí - žíněnky, hrazda, trampolína, kruhy


Rozvoj obratnosti na překážkových draháchPráce s míči


Rozvoj tělesné síly a pohyblivosti
Sportovní klub Dráček
organizujeme sportovní aktivity pro mateřské školy. Cvičení probíhá v tělocvičně Slavia Kroměříž v průběhu celého školního roku v dopoledních hodinách, buď pouze s trenéry, nebo i za spoluúčasti pedagogických pracovníků MŠ. Děti získávají kladný vztah ke sportu a rozvíjí své pohybové schopnosti. Prohlubují se  pohybové dovednosti dětí v rozsahu odpovídajícím jejich věku a fyzické zdatnosti.
Do cvičení s Dráčkem se zapojily tyto mateřské školy a organizace:

                                               MŠ Gorkého

                                               MŠ Kollárova
                                               MŠ Mánesova 3766
                                               MŠ Mánesova 3880
                                               MŠ Osvoboditelů

                                               MŠ Páleníčkova
                                               MŠ Skaštice
                                               MŠ Spáčilova
                                               MŠ Štěchovice
                                               MŠ Štítného
                                               MŠ Velké Těšany
                                               MŠ Trávník  
                                               MŠ Žižkova
                                               MŠ Lubná
                                               MC Klubíčko


Rekreační sport
nabízí cvičení pro rodiče s dětmi ve věku 2-4 roky a pro děti bez rodičů ve věku 4-7 roků. Cvičení probíhá v tělocvičně Slavia v odpoledních hodinách v pondělí, ve středu a v pátek:
Rozpis jednotlivých kurzů lze nalézt na úvodní stránce našich webových stránek.


Pohybová aktivita člověka neboli lidská lokomoce
Pohyb je jedním ze základních životních projevů, neboli pohyb je podstatou všeho živého, jak si do svých zápisků napsal už Leonardo da Vinci: "Motion is the cause of all life."
To, že pohybový neboli lokomoční projev člověka je zcela automatický a slouží k dosažení chtěného cíle, popsal v polovině 20.století dětský neurolog prof. MUDr. Václav Vojta a na vlastním studiu vývoje motoriky u novorozenců a batolat postavil i systém reflexní lokomoce, který předpokládá, že člověk má v centrálním nervovém systému geneticky zakódované správné pohybové vzory. Tento ontogenetický vývoj je dokončen schopností dítěte si z vlastní vůle někam dojít.Člověk si svůj vztah k pohybovým aktivitám vytváří již od nejútlejšího věku a proto je zde velmi důležitá role rodičů, aby své děti k pohybovým aktivitám dovedli a pozitivně je k nim motivovali.  Pozitivní motivace, dobrovolnost, kladné prožívání a spokojenost při pohybových aktivitách v dětství jsou rozhodujícími faktory pro její pravidelnou a dlouhodobou realizaci v dospělosti.V zásadě lze říci, že pravidelná pohybová aktivita přináší lidskému organismu jen samá pozitiva. Od zlepšení prokrvení ve všech částech těla, posílení svalového aparátu, zpevnění kostí její zvýšenou mineralizací, zvýšení kontraktility srdečního svalu, zlepšení metabolismu tuků a cukrů, zlepšení motility zažívacího traktu, prevence či přirozená redukce obezity, zvýšení plicní kapacity, až po kvalitnější spánek, zvyšování pocitu duševní pohody a odolnosti proti stresu atd..  Kromě fyzických a psychických přínosů pro organismus má pohybová aktivita i svůj sociální aspekt. Pro děti znamená pohybová aktivita i prostředek k seznamování se s prostředím a svými vrstevníky, se kterými se srovnávají, soupeří i spolupracují, v neposlední řadě se učí, jak ovládat své tělo. 

Při realizaci pohybové aktivity je velmi důležité, aby byla přiměřená věku dítěte a nedocházelo při ní k přetěžování žádné části jeho pohybového aparátu. V každé takové pohybové aktivitě by se měly snoubit 4 základní pohybové dovednosti a to obratnost, rychlost, síla a vytrvalost.
S vědomím těchto a dalších informací o prospěšnosti pohybových aktivit pro člověka nelze než doporučit si k pohybu najít cestu a přivést k němu i další pokolení. 

V tomto směru mám své osobní zkušenosti a to s Dětským sportovním klubem Dráček při Slavii Kroměříž, kam jsem přivedla naše 2 děti. Tady se skutečně podařilo trenérům dostát svého cíle -  pohyb je zde hrou a zároveň se u dětí vytváří základ pohybových dovedností pro pokračování v dalších sportech.

                                                                                                               MUDr. Gabriela Pražáková
                                                                                                               praktický lékař