Rekreační sport a Sportovní klub Dráček pořídily pro své děti horolezeckou stěnu. Stěna bude využívána v dopoledních hodinách při cvičení mateřských škol (350 dětí / 12 MŠ) a v odpoledních kurzech Rekreačního sportu dětmi všech věkových kategorií (200 dětí).